Dodržování pravidel etikety. Přežitek nebo výhoda?

Etiketa, to je soubor různých pravidel zdvořilého chování ve společnosti. Je zdvořilostní chování v dnešní době přežitek? Naopak. Dnes více než kdy jindy, je moderní dbát na svůj jedinečný a osobitý styl, kterým se na veřejnosti projevujeme. Chování dokresluje naše vnímání člověka, se kterým jednáme. Pokud se setkáte s člověkem, který má styl, je zdvořilý, sebevědomý a umí se chovat adekvátně dané společenské situaci, pak ho bude vnímat jako člověka sympatického, přesvědčivého a bude ve vás vzbuzovat důvěru a autoritu. 

Není jednoduché nastudovat všechna dnešní pravidla etikety. A ještě těžší je, uvést ona pravidla do svého života, aby se staly jeho nedílnou součástí. Leckdy vám nepomůžou naučené poučky z knih, jako spíše cit pro odhadnutí situace a vhodného jednání.

Pro začátek je tedy přínosné, naučit se pravidlům společenského chování v těch situacích, které prožíváte nejčastěji. Představme si několik důležitých pravidel k nejčastějším životním situacím.

 

Představování osob a společenská významnost

 • Všeobecně se za osoby společensky významnější považuje žena, osoba starší, nadřízený a významný představitel určité oblasti. Naopak za společensky méně významné osoby se považuje muž, podřízený a osoba mladší. Určitě si nemusíme vysvětlovat, že muž v tomto případě není degradován na bezvýznamný prvek společnosti. Jako méně významný se považuje z hlediska zdvořilosti, která se přednostně projevuje ženě. Jak se ovšem vyznat v různých kombinacích? Pokud se jedná o vztahy pracovní, pak je vždy výše společensky postavený váš nadřízený. Tedy i pokud je to muž a vy jste žena. A dokonce i tehdy, pokud on je mladší muž a vy jste starší žena, je váš nadřízený společensky významnější. V případě, že se však potkáte se svým nadřízeným mimo kancelář, při soukromé příležitosti, pak by se měl nadřízený muž zachovat galantně, neboť v této chvíli je společensky významnější žena, i když je v práci v pozici podřízené.
 • Tykání nabízí výhradně osoba společensky významnější, to znamená, že žena nabízí tykání muži, osoba starší osobě mladší, osoba nadřízená osobě podřízené. Pokud nabídne tykání osoba méně společensky významná, jedná se o velký přestupek proti etiketě! V pracovních vztazích na stejné hierarchické úrovni, tedy na úrovni stejně významných kolegů, se rozhoduje o nabídnutí tykání žena vůči muži nebo osoba starší vůči osobě mladší.
 • Pokud jste ve společnosti, do které přijde nový člen, je slušností, aby jej někdo představil. Tedy pokud se jedná o společnost přátel, měl by danou osobu představit ostatním ten, který ji zná. Jedná-li se o nového člena pracovního týmu, pak je představení na osobě nadřízené. Je to projev úcty a slušnosti nejen k novému členu, ale také ke členům společnosti.
 • Při představování vždy nejdříve představíme osobu méně významnou osobě významnější. Například, pokud chlapec představuje rodině svou přítelkyni, proběhne to tak, že nejdříve mamince, jako osobě starší představí svou dívku a teprve poté představí dívce svou maminku. Matka by měla podat ruku dívce, ne naopak! Pokud matka ruku nenabídne, nesluší se podání ruky vynutit. Ruku podává osoba společensky významnější.
 • Zapamatujeme si jméno osoby, se kterou jsme se seznámili. Dáváme si pozor, abychom jméno nezkomolili. A hlavně správně jméno skloňujeme! Oslovujeme vždy pátým pádem (vokativem), tedy “pane Nováku”, a ne “pane Novák”. Pozor si dáváme také při užívání titulů a pracovních funkcí. Používáme “pane řediteli”, ne “pane ředitel”. Oslovujeme titulem nejvýše dosaženým, abychom projevili jeho nositeli maximální úctu. Oslovujeme vždy jen tituly, které se píší před jménem, tituly uváděné za jménem nepoužíváme.

Chování u stolu v restauraci

 • Pokud zvete do restaurace, jste v roli hostitele. Očekává se tedy, že vyberete vhodnou restauraci, nejlépe již prověřenou a kvalitní. Zajistíte stůl a na hosty budete čekat s předstihem jako první. Doporučuje se 15 minut před domluveným časem. Čekáte buď před restaurací nebo u stolu a hosty přivítáte.
 • Do restaurace vchází vždy jako první muž. Chrání tímto ženu, pokud by se v restauraci odehrávala neočekávaná situace, před kterou by muž měl ženu ochránit. Dá se říci, že muž nejprve rychlým pohledem zmapuje situaci a pokud je bezpečná, uvede ženu dále. Je to ovšem jediná výjimka. V ostatních případech má žena při vcházení přednost.
 • Muž pomáhá ženě z kabátu. Pokud je ve společnosti více žen, pomáhá z kabátu nejdříve starší ženě. Doprovodí ženu ke stolu, v lepších restauracích je ke stolu uvede číšník. Muž ženu usadí ke stolu. Vždy usedá ke stolu nejprve žena! Až po ní si sedá muž.
 • Nejvýznamnější osobu posazuje hostitel na společensky významné místo. Jedná se o kryté místo, kde má osoba za zády stěnu a před sebou výhled do prostoru. Jestliže je stůl umístěn uprostřed místnosti, je nejvýznamnějším místem to, které má výhled do okna.
 • Ženy si kabelky pokládají za sebe na sedadlo židle a sedí pouze na první třetině židle. Pokud je kabelka objemnější, pokládají si ji na zem. Pouze malé psaníčko může žena položit vedle sebe na stůl.
 • Velkým prohřeškem dnešní doby je pokládání mobilů na stůl. A co je ještě horší, neustálé kontrolování mobilního telefonu, případně zdlouhavé telefonáty nebo hovor na hlasitý odposlech. Je to neslušné vůči společnosti, se kterou sedíte u stolu. Buďte opravdu přítomni, věnujte se společnosti, bavte se. Jestliže potřebujete vybavit neodkladný telefonát, odejděte někam do ústraní s omluvou.
 • Objednávání jídla má podle etikety na starosti muž. Ovšem v dnešní době už si ženy často objednávají samy, a není to prohřeškem proti etiketě. Pokud si ve společnosti objednává každý sám, má přednost společensky významnější osoba.
 • Jestliže je součástí stolování látkový ubrousek, položte si ho na klín. Před každým napitím ze sklenice si nejprve otřete ústa ubrouskem. Po skončení ubrousek složte špinavou stranou dovnitř a položte ho VEDLE talíře. Co se týče příborů – pokud je jich na stole více, vždy se odebírají postupně od vnější strany směrem k talíři. Jestliže ještě budete pokračovat v jídle, odložte příbory do talíře tak, že jsou přes sebe překřížené. Jestliže jste již dojedli, položte příbor na talíř rovnoběžně vedle sebe, do části talíře vpravo (pokud by talíř byl hodinovým ciferníkem, položili byste příbor na číslici čtyři).
 • Obsluhu ke stolu přivolávejte pouze pohledem. Chybí-li vám na stole příbor, ubrousek, či cokoliv jiného, neběhejte si k vedlejším stolům, ale upozorněte obsluhu.
 • Placení útraty má na starosti hostitel. Pokud jde o partnerskou schůzku, platit by měl vždy muž. Jestliže jste ještě studenty, kteří zatím nemají dost peněz, není pravidlem, že by musel při partnerské schůzce platit muž. Je obvyklé, že se pár v placení střídá nebo může restauraci zaplatit muž a žena nějakou jejich další společnou aktivitu, třeba kino. Jestliže se jednalo o schůzku přátel, kdy nikdo nezval, tedy nebyl hostitelem, platí si každý svou útratu. Pokud jste byli v restauraci spokojeni, je běžné dát obsluze spropitné, ve výši asi 10 %. Pozor v zahraničí může být zvykem i 15 %. Berte v úvahu, že spropitné činí velkou část mzdy obsluhujícího personálu, k jejich základnímu (většinou velmi nízkému) platu.
 • Po zaplacení účtu pomáhá muž ženě do kabátu, opět nejprve společensky významnější ženě. Při odchodu pouští ženu první do dveří a podrží dveře.