Registrace

  • Jméno

  • Minimum length of 6 characters.
    The password must have a minimum strength of Medium
    Síla hesla
  • Souhlasím se zveřejněním svého Nicku, věku a pohlaví na portálu Coolbanda.cz. Dávám souhlas pro využití ostatních údajů, které jsou součástí registrace pro interní potřeby provozovatele portálu ( LIVA Marketing, IČO: 87663601), která se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetí osobě, nevyžaduje-li to platný zákon. Dále prohlašuji, že jsem srozuměn/a s tím, že nesu právní zodpovědnost za veškeré informační objekty, které v rámci své registrace na tomto portálu uveřejním. Na web je zakázáno vkládat zejména obsah ohrožující výchovu mládeže, pornografické materiály, příspěvky porušující autorská práva, rasistické a urážlivé texty a příspěvky odporující dobrým mravům. Provozovatel má právo takový obsah a účet jeho majitele bez varování smazat.