pokousání

Umíme dát první pomoc?

Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Třebaže vám ještě není 18 let, rozhodně byste měli umět pomoci. Můžete tím zachránit život! Sebejistota, že víte jak na to, pokud se do závažné situace dostanete a dobrý pocit, že jste …